+372 6705 077
info[at]balrock.ee
ET / EN / RU

LÕHKETÖÖDE LÜHIKIRJELDUS

• Lõhketööd karjäärides

Supernova piltMäemassi purustamine lõhketööde abil on olnud meie lõhkajate põhitegevusala aastakümneid. Meie kasutuses olevate puurpinkidega suudame puurida laenguaugud vajaliku läbimõõduga, vajaliku nurga all, kiiresti ja kvaliteetselt. Seejuures on tagatud lõhatava materjali ühtlane kobestus, mis on oluline karjääri purustite ja muude mehhanismide tõrgeteta tööks. Lõhkamiseks kasutame mitte-elektrilisi süsteeme, mis võimaldab lõhata laenguauke erineval ajahetkel, tagades lisaks materjali ühtlasele kobestusele ka väiksema seismiliste lainete ebasoovitava mõju ümbritsevale keskkonnale. Kogunenud rikas kogemustepagas ja ülaltoodud universaalsed materjalid, seadmed ning töövõtted annavad meile vajaliku teabe, kuidas lõhata Eestimaa erinevates maardlates ette tulevaid kivimeid kõige paremini. Meie poolt pakutav teenus on igati komplektne, sisaldades ka lõhketööde projekteerimise ning vajalikud load ja kooskõlastused.

• Trasside lõhketööd

Torustikud ei jää maasse paigaldamata ja teed ehitamata, kui emake loodus on vajalikku kohta tekitanud kaljupinnase. Oma kogemustega kobestame pinnase just vajalikus kohas ja vajadusel ka päris ehitiste külje all, jättes samas kõik nende konstruktsioonid terveks ja ümbruskonna elanikud mürast ja paugutamisest häirimata. Parimaks näiteks siinkohal on Eesti siiani mahukaim trassilõhketöö – Laagna tee süvend Lasnamäel.

TAGASI ÜLES